Основні завдання

на 2020/2021 навчальний рік

Продовжуючи роботу щодо підвищення якості освітнього процесу у напрямку ефективності впливу на розвиток особистості дитини та з погляду на проблеми, які виявилися у 2019/2020 навчальному році, колектив закладу дошкільної освіти № 414 визначив такі головні завдання на 2020/2021 навчальний рік:

1. Систематизувати роботу з формування у дітей здоров’язбережувальної компетенції шляхом активізації рухової активності з використанням нетрадиційного обладнання та інноваційних методик.

2. Формувати у дітей чуття національної свідомості, шляхом залучення до музичної діяльності та українського народознавства.

3. Спрямувати роботи колективу на актуалізацію основних завдань з безпеки життєдіяльності, охорони життя і збереження здоров’я дошкільників шляхом створення сучасного розвивального середовища та формування ціннісного ставлення до власного здоров’я.

4. Впровадження в освітній процес дошкільників інноваційних методик та технологій на розвиток логіко-математичних здібностей.

Цілепокладання:

1. Виділити у провідний напрямок роботи збереження і зміцнення здоров’я дитини, забезпечення її соціально-психологічної захищеності, формування і розвиток творчої, патріотично налаштованої особистості.

2. Спрямовувати діяльність колективу на виконання намічених завдань в межах особистісно-орієнтованої моделі взаємодії з дітьми, базуючись на компетентісну парадигму, закладену в Базовому компоненті дошкільної освіти, та освітні програми «Я у Світі» (у редакції 2014 року), «Дитина» (у редакції 2016 року)

З цією метою:

- забезпечити почуття психологічної захищеності, розвиток індивідуальності та психічного здоров’я вихованців;

- визнавати й приймати особистість дитини, засновану на формуванні у дорослих здатності до децентрації;

- взаємодіяти з дитиною з погляду рівноправного партнера, враховуючи інтереси дитини і перспективи її розвитку;

- розвивати гнучкість і незалежність мислення, адекватну реакцію на ситуації, пізнавальні мотиви;

- виховувати самостійну творчу особистість, стійкі соціальні та моральні переконання, світогляд, систему цінностей.

3.Удосконалити управлінську діяльність завдяки проведенню моніторингових процедур.

4. Підвищити рівень освітнього процесу через впровадження в практику роботи з дітьми освітніх технологій, інформаційно-комунікаційних технологій, ефективного педагогічного досвіду.

Упродовж 2020/2021 навчального року діяльність колективу буде здійснюватися відповідно до нормативно-правових документів:

Конституції України, Конвенції «Про права дитини»1991р.,

Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»(редакція від 20.05.2020), «Про охорону дитинства», 2001р., «Про засади державної мовної політики» (Редакція від 01.01.2020,) , Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді 2015р (редакція від 29.07.2019), Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 12.03.2003 року № 305 (редакція від 14.08.2015),, «Державної національної програми «Освіта ХХІ століття», Статуту дошкільного навчального закладу, примірного положення «Про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 178 від 23.03.2005р, Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 р. за № 930 (із змінами). Наказу Міністерства освіти і науки України від 21.07.2003 № 486 «Про Систему організації фізкультурно-

оздоровчої та спортивної роботи дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів».

- Наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності»;

- Наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину в дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності»;

- Інструктивно-методичних рекомендацій Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України від 26.07.2010 р. № 1.4/18-3082 «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі»;

- Листа Міністерства освіти і науки України від 27.08.2004. № 1/9-438 «Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі»;

- Листа Міністерства освіти і науки України від 30.07.2020 № 1\9-411 Інструктивно - методичні рекомендації « Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти в 2020-2021 н.р.;

- Листа Міністерства освіти і науки України від 02.09.2016 № 1/9-454 «Щодо організації роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах»;

- Листа Міністерства освіти і науки України від 29.07.2020р. № 1\9-406 «Інструктивно-методичні матеріали щодо порядку підготовку закладу освіти до нового навчального року та опалювального сезону з питань цивільного захисту , охорони праці та безпеки життєдіяльності»;

- Листа Міністерства освіти і науки України від 22.07.2020р. № 1\9-394 « Про переліки навчальної літератури, рекомендованої МОН України для використання у закладах освіти у 2020-2021 навчальному році»;

- Листа Міністерства освіти і науки України від 02.09.2016 № 1/9-456 «Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах»;

- Листа КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» від 24.12.2015 № 1199 «Методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах Харківської області;

- Постанова Головного державного санітарного лікаря України від 21.05.2020 № 25 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби Covid -19»;

- Листа Міністерства освіти і науки України від 02.09.2016 1\9-219 «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти під час карантину»;

- Листа Міністерства освіти і науки України від 22.05.2020 № 1\9-269 « Щодо відновлення діяльності закладів дошкільної освіти»;

- Матеріали ЮНІСЕФ «Рекомендації щодо відновлення роботи закладів дошкільної освіти після Covid -19».

Методичне забезпечення дошкільної освіти буде здійснюватися на основі переліку нормативно-правової бази:

1. «Базового компоненту дошкільної освіти в Україні», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 615

від 22.05.2012 р.

2. Освітньої програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» (Наук. кер. О. Л. Кононко.- Київ : ТОВ «МЦФЕР-Україна», 2014) - у групі раннього віку № 3.

3. Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина» (Наук. керівник проекту В.О. Огнев’юк. – Київ, 2016) – у групах молодшого, середнього та старшого віку (у групах № 8, № 5).

4. Парціальної програми «Вчимося жити разом» з розвитку соціальних навичок ефективної взаємодії дітей від 4 до 6-7 років (авт. Піроженко Т.О., Хартман О.Ю. – Київ, 2016).

5. Парціальної програми «Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років (авт. – Лохвицька Л. В.).

6. Парціальної програми «Дитина у світі дорожнього руху», програма з формування основ безпечної поведінки дітей дошкільного віку під час дорожнього руху (авт. – Тимовський О.А., Репік І.А.).

Кiлькiсть переглядiв: 997

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.