Продовжуючи роботу щодо підвищення якості освітньо-виховного процесу у напрямку ефективності впливу на розвиток особистості дитини та з погляду на проблеми, які виявилися у минулому навчальному році, колектив дошкільного навчального закладу № 414 визначив такі головні завдання на 2018/2019 навчальний рік:

1. Створення умов для формування у дітей основ здорового способу життя шляхом використання нових активних форм і методів роботи.

2. Формування у вихованців навичок міжособистісної взаємодії під час організації ігрової діяльності.

3. Удосконалення освітньої роботи щодо патріотичного виховання дітей засобами народознавства.

Цілепокладання:

1. Виділити у провідний напрямок роботи збереження і зміцнення здоров’я дитини, забезпечення її соціально-психологічної захищеності, формування і розвиток творчої, патріотично налаштованої особистості.

2. Спрямовувати діяльність колективу на виконання намічених завдань в межах особистісно-орієнтованої моделі взаємодії з дітьми, базуючись на компетентісну парадигму, закладену в оновленій редакції Базового компоненту дошкільної освіти та програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина» (у редакції 2015 року). З цією метою:

- забезпечити почуття психологічної захищеності, розвиток індивідуальності та психічного здоров’я вихованців;

- визнавати й приймати особистість дитини, засновану на формуванні у дорослих здатності до децентрації;

- взаємодіяти з дитиною з погляду рівноправного партнера, враховуючи інтереси дитини і перспективи її розвитку;

- розвивати гнучкість і незалежність мислення, адекватну реакцію на ситуації, пізнавальні мотиви;

- виховувати самостійну творчу особистість, стійкі соціальні та моральні переконання, світогляд, систему цінностей.

3. Удосконалити управлінську діяльність завдяки проведенню моніторингових процедур.

4. Підвищити рівень освітньо-виховного процесу через впровадження в практику роботи з дітьми освітніх технологій, інформаційно-комунікаційних технологій, ефективного педагогічного досвіду, як власного, так і інших дошкільних закладів району і міста.

 Упродовж 2018/2019 навчального року діяльність колективу буде здійснюватися відповідно до нормативно-правових документів: Конституції України, Конвенції «Про права дитини»1991р., Законів України «Про освіту» 1991р., «Про дошкільну освіту» 2001р., «Про мови в Українській РСР» 1989р., «Про охорону дитинства» 2001р., Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді 2015р., Положення про дошкільний навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України 12.03.2003 року № 305, Основ законодавства України про охорону здоров’я, «Державної національної програми «Освіта ХХІ століття», Статуту дошкільного навчального закладу, примірним положенням «Про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України №178 від 23.03.2005р., «Порядком державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів», затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 30.01.2015р. за № 67, Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 р. за № 930 (із змінами).

Методичне забезпечення дошкільної освіти буде здійснюватися на основі переліку нормативно-правової бази:

1. «Базового компоненту дошкільної освіти в Україні», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 615

від 22.05.2012 р.

2. Освітня програма для дітей від 2 до 7 років «Дитина»

Кiлькiсть переглядiв: 263

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.